VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Kalvarija

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė apskr.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Šešupė up.
Akmenynai sen.
Kalvarija sen.
Liubavas sen.
Sangrūda sen.
Kalvarija m.

SUSIJĘ VIETOVĖS:
Kalvarija, sav., , , Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 3 414-185 Sakmė BlLPK 3691 – Laumės supa kūdikį
Du vedę broliai gyveno kartu vienuose namuose. Vieno žmona buvo apsukri ir greita, o kito lėta ir trumpos atminties. Kartą rugius pjaunant toji lėtoji pamiršo lauke vaiką. Darbininkai matė, bet nesakė, norėjo pažiūrėti, kada ji pati prisimins. Toji atsiminė tik vėlai po vakarienės, kada jau ruošėsi eiti miegoti. Neatsiminė, kur paliko, bet darbininkai pasakė, kur ieškoti. Kai pasakė, nubėgo laukan ir išgirdo, kaip laumė sūpuoja vaikelį. Kai priėjusi artyn, laumė padėjo vaiką ir nubėgo, o motina rado vaiką šilkais aprėdytą. Apsukrioji žmona pradėjo pavydėti. Kitos moterys jai patarė taip pat palikti laukuos savo vaiką, tai toji taip ir padarė. Po vakarienės nuėjo pasiimti vaiką ir rado negyvą, laumės užkutentą.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal