VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Dukurniai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilys sen.
Papilys ist. vls.

VARIANTAI:
Dukurnių km. (1923) Leidinio aprašas P. 39

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Kanklininkas Juozas Plepas su penkiastygėmis kanklėmis

Atgal