VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Gajūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilys sen.
Biržai ist. vls.

VARIANTAI:
Gajūnų km. (1923) Leidinio aprašas P. 26

Atgal