VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Kučgalys

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilys sen.
Papilys ist. vls.

VARIANTAI:
Kučgalio km. (1923) Leidinio aprašas P. 40

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Kumelės vardas [Agluona]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Kumelės vardas [Agluona]

Kumelės vardas [Agluona] iš Papilio apyl.

Atgal