VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Kvedariškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilys sen.
Papilys ist. vls.

VARIANTAI:
Kvederiškio km. (1923) Leidinio aprašas P. 40

Atgal