VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Purleškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Papilys sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Purleškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 54

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Arklio vardas [Kuzis]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Arklio vardas [Kuzis]

Arklio vardas [Kuzis] iš Papilio apyl.

Atgal