VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Dumbliūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vabalninkas sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Dumbliūnų km. (1923) Leidinio aprašas P. 52

SUSIJĘ OBJEKTAI:
Kumelės vardas [Ašarytė]

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Kumelės vardas [Ašarytė]

Kumelės vardas [Ašarytė] iš Dumbliūnų k.

Atgal