VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Inkūnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vabalninkas sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Inkūnų km. (1923) Leidinio aprašas P. 53

SUSIJĘ VAIZDAI:
Naujojo bronzos amžiaus radinių lentelė Inkūnų km., Vabalniko valsč. (nr. 7)
Bronziniai įmoviniai kirviai

Atgal