VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Šilai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vabalninkas sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Šilo vs. (1923) Leidinio aprašas P. 55

Atgal