VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Varteliškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vabalninkas sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Varteliškių km. (1923) Leidinio aprašas P. 56

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Pasaka AT 221 [Kaip paukščiai rinko savo karalių]
Paukščiai rinko savo karalių. Jie nusprendė, kuris aukščiausiai pakils, tas ir bus karaliumi. Visi bandė, bet niekam nepavyko. Pakilo sakalas, o paskui jį nykštukas. Nykštukas nutūpė ant sakalo pečių ir ilsisi. Sakalas pavargęs leidosi žemyn, o nykštukas pakilo dar aukščiau ir apsigarsino karaliumi. Paukščiai nuėjo pas Dievą ir nykštyką apskundė. Dievas liepė vanagui ir pelėdai pagauti nykštuką. Vanagas nepagavo, o pelėda gaudydama užsnūdo. Dievas užsirūstinęs ir paliko, kad palėda dieną nematytų ir snaustų, o vanagas paukščiukus gaudytų.
[Kaip paukščiai rinko savo karalių]

Pasaka AT 735A [Apie nelaimę]
Gyveno du broliai: vienas turtingas, kitas vargšas. Varguolis susikrovė daiktus ir išvažiavo iš namų. Prisiminęs, kad pamiršo kirvį, sugrįžo namo ir rado seną bobą - savo nelaimę. Sukapojo varguolis nelaimę ir girioje pakišo po kelmu. Tada neturtingasis brolis grįžo namo ir laimingai gyveno. Turtingas brolis jam pavydėjo. Jis nuėjo į girią ir norėjo nelaimę atgal parvesti broliui, bet parsivedė sau ir nusigyveno.
[Apie nelaimę]

Atgal