VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Bakšėnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alizava sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Bakšėnų km. (1923) Leidinio aprašas P. 51

ČIA GIMĖ:
Vosylytė, Bronė
Vosylytė, Klementina

Atgal