VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Buožiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alizava sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Božių km. (1923) Leidinio aprašas P. 52

Atgal