VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Palėvenėlė

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alizava sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Daina Gr1 [Atsigėrįs arielkytas]
Atsigėręs arielkos, ėjo gulti ant purvyno. Tvora pijokus keravoja, purvynėlis juos išvolioja. Kai tik duris jis pradaro, vaikai žiūri kaip į žvėrį. Arielka nuo galvos plaukus nuvilko, o žydai už arielką sermėgą vilko.
Atsigėrįs arielkytas

Atgal