VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Rudikai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alizava sen.

ČIA GIMĖ:
Juozas, Petrulis URBONIENĖ, S. Juozas Petrulis. Etnografija. Metraštis. Vilnius, 1991, t. 1, p. 51-53.
Stančikas, Mykolas

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Pievų daržinė (Rudikų k., Kupiškio r.)
Pievų daržinė (Rudikų k., Kupiškio r.)
Pievų daržinės kertė ir stogas (Rudikų k., Kupiškio r.)
Vežimas šienui (Rudikų k., Kupiškio r.)
Šieno traukimas iš pelkėtų pievų (Rudikų k., Kupiškio r.) Spėjama. Rudikai – J. Petrulio gimtasis kaimas.
Rudikų piliakalnis, vad. Milžinkapiu (Kupiškio r.)
Daraktorius K. Leišys (Rudikų k., Kupiškio r.)
Valstietis (Rudikų k., Kupiškio r.)
Būgno mušimas (Rudikų k., Kupiškio r. )
Žvejybinis tinklas dvibradis
Žvejybos priemonė varža

SUSIJĘ VAIZDAI:
Valtis laiva (Pyvesoje) Aprašoma žvejyba Rudikų k., Kupiškio val.
Žvejybos priemonė bučius Aprašoma žvejyba Rudikų k., Kupiškio val.
Pintas krepšys pagautoms žuvims laikyti keselys Aprašoma žvejyba Rudikų k., Kupiškio val.

Atgal