VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Tuitadvaris

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Alizava sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Tuitodvario vs. (1923) Leidinio aprašas P. 55

Atgal