VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Pyragiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kupiškis sen.

ČIA SUKURTI VAIZDAI:
Lamzdelininkai iš Pyragių kaimo groja lamzdeliais

Atgal