VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Radiškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Kupiškis sen.
Vabalninkas ist. vls.

VARIANTAI:
Radiškio vs. (1923) Leidinio aprašas P. 54

Atgal