VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Kazokai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Krekenava sen.
Surviliškis ist. vls.

VARIANTAI:
Kasokų km. (1923) Leidinio aprašas P. 104

Atgal