VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Petruliškis

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Paįstrys sen.
Pumpenai ist. vls.

VARIANTAI:
Petruliškio vs. (1923) Leidinio aprašas P. 46

Atgal