VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Utėnai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Smilgiai sen.

SUSIJĘ OBJEKTAI:
BsTB 12 125-23 Pasakojimas kaip gimė mergaitė perskelta lūpa
Žydelka įpykusi ant nėščiosios pagriebė kirvį ir metė užpakalyje jos, kad tas kirvis ir įsibedė į slenkstį. Kriaučiūnienė ir pagimdė mergaitę su parskeltomis lūpomis.

Atgal