Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=118&back=home

VARDAS: Gabrielė

PAVARDĖ: Petkevičaitė-Bitė

VARIANTAI: Dvi moteri

Žemaitės ir G. Petkevičaitės-Bitės slapyvardis

VARIANTAI: Bitė

pseudonimas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1861-03-18

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Puziniškis, k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1943-06-14

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Panevėžys, m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Panevėžys, m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
G. Petkevičaitė-Bitė gimė bajorų šeimoje. Pirmasis jos mokytojas 1865-1867 metais buvo Laurynas Ivinskis. Vėliau mokė samdomi namų mokytojai. 1878 m. Mintaujoje baigė vokiečių aukštesniąją mokyklą. 1885 m. Deltuvoje, Tiškevičiaus dvare, lankė bitininkystės kursus. Nuo 1889 m. platino lietuvišką spaudą, pradėjo rašyti į laikraštį „Varpas“. Rašydama į „Ūkininką“ pradėjo pasirašinėti Bitės slapyvardžiu. Ėmėsi daraktorės darbo - slaptai mokė vaikus ir suaugusius. 1893 m. įsteigė „Žiburėlio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir kultūros darbuotojams remti. Su rašytoja Žemaite, slapyvardžiu Dvi Moteri, rašė pjeses ir komedijas. 1899 m. Palangoje režisavo pirmąjį lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“. 1907 m. - pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo pirmininkė. 1908 m. - viena iš Lietuvių moterų sąjungos, o 1922 m. - Lietuvos moterų sąjungos steigėjų. 1909 - 1913 m. dirbo dienraščio “Lietuvos žinios” redakcijoje. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje išlaikė felčerio egzaminus ir pradėjo dirbti vaistinėje. Priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai. 1920 m. išrinkta į Steigiamąjį Seimą. Pirmininkavo pirmajam posėdžiui, kaip vyriausia Seimo atstovė. 1929 m. apdovanota 3-ojo laipsnio, o 1936 m. - I-ojo laipsnio Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu. Panevėžyje įsteigtas memorialinis muziejus, Puziniškyje veikia memorialinė ekspozicija. Jos vardu pavadinta Panevėžio biblioteka ir Joniškėlio vidurinė mokykla, kurioje įrengtas memorialinis kambarys. G. Petkevičaitė-Bitė išleido apsakymų rinkinėlį "Krislai". Parašė apysaką "Vilkienė" (1894 m.), apsakymus "Šių dienų paveikslėlis" (1901 m.), "Idilė" (1901 m.), "Homo sapiens" (1903 m.), "Dievui atkišus" (1905 m.), "Motina" (1898 m.), "Žemaitė" (1900 m.), "Vaišnorienė" (1901 m.), "Kodėl čia tavęs nėra?" (1902 m.), "Iš gyvenimo verpetų" (1903 m.), dokumentinį kūrinį "Karo meto dienoraštis" (2d., 1925 - 1931 m.)., "Pasaulinės literatūros istorijos vadovėlį" (2 d., 1922 - 1924 m.). Rašė publicistinius ir literatūros kritikos straipsnius.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama G. Petkevičaitės-Bitės surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje išspausdinti G. Petkevičaitės-Bitės užrašyti tautosakiniai tekstai.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje spausdinama G. Petkevičaitės-Bitės užrašyta tautosaka.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius G. Petkevičaitė-Bitė susirašinėjo ir perduodavo savo surinktą tautosaką J. Basanavičiui

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Julija Žymantienė-Žemaitė

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Povilas Višinskis

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Laurynas Ivinskis

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Kriaučiūnas

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jadvyga Teofilė Juškytė

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Vincas Kudirka

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Jablonskis

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2008

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal