Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=1199&back=home

VARDAS: Laurynas

PAVARDĖ: Ivinskis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
KALBOTYRA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Raštija | Literatūra
leido lietuviškus kalendorius, rašė eilėraščius, pasakėčias, vertė

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Raštija | Spausdintas raštas | Knygynas
prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Švietimas
mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA | KULTŪRA | Dvasinė kultūra | Raštija | Spausdintas raštas | Spauda
parengė pirmojo lietuviško laikraščio projektą, bet negavo leidimo jį leisti

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: apie 1811

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Bambalai, k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1881 07 17

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Milvydai, k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Kuršėnai, m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Laurynas Ivinskis gimė apie 1811 m. Bambalų kaime (Kelmė r.), mirė 1881 m. liepos 17 d. Milvydų kaime (Šiaulių r.). Kilęs iš neturtingų bajorų šeimos. 1831 baigė Kolainių apskrities mokyklą. 1841-1853 ir 1866-1879 namų mokytojas įvairiose Lietuvos vietose. 1854-1862 Rietavo parapinės ir žemės ūkio, 1862-1864 Joniškėlio parapinės mokyklos mokytojas. 1845 prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1864-1866 Kaune dirbo lietuviškų raštų transkribavimo rusų rašmenimis komisijoje. Savo lėšomis leido ir platino lietuviškus kalendorius. Pirmasis išėjo 1846 ir vadinosi „Metų skaitlius ūkiškas“,o nuo 1847- “Kalendorius arba metų skaitlius ūkiškas“. 1846-1852 ir 1855-1864 jie buvo spausdinti lotyniškais rašmenimis, 1865-1867 – kirilica, 1878- vėl lotyniškais raštmenimis. Juose populiarino mokslo žinias, teikė valstiečiams praktinių patarimų, skelbė grožinę literatūrą ir tautosaką. Pats rašė ir kalendoriuose skelbė didaktinius eilėraščius, pasakėčias, stilizuotas pasakas. Taip pat išvertė ir lenkų kalbos anglų rašytojų kūrinių: E. Jango poemą „Paskutinis teismas“ (1897, pavadinimu „Sūdna diena), ir poemos „Skundas arba Nakties mintys“ fragmentų (1898), D. Defo „Robinzono Kruzo“ santrauką, Dž. Miltono poemos „Prarastasis rojus“ keturias giesmes (abu vertimai nespausdinti). 1856 parengė pirmojo lietuviško laikraščio projektą, bet negavo leidimo jį leisti. Rinko tautosaką, duomenis lietuvių kalbos žodynui, parengė lenkų-lietuvių ir rusų-lietuvių kalbų žodynus (nespausdinti). Aprašinėjo Lietuvos augalus, kūrė lietuvišką augalų vardyną, sudarinėjo herbariumus, parengė grybų atlasą, parašė gamtos mokslo veikalų, darbų iš liaudies medicinos, gamtos apsaugos. Dalyvavo žemės ūkio parodose, botanikų, daržininkų suvažiavimuose.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama 1851 m. Telšiuose Lauryno Ivinskio užrašyta pasaka „Išgąsdintas liūtas“.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=86
L. Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=122
L. Ivinskio Lomiuose (Raseinių r.) užrašyta tautosaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=168
L. Ivinskio užrašytos pasakos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=245
L. Ivinskio užrašytos pasakos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=262
L. Ivinskio užrašyti tikėjimai.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=357
L. Ivinskio užrašytos pasakos, mįslės, patarlės ir kita.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=458
L. Ivinskio užrašytos dainos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=645
L. Ivinskio užrašytos pasakos, dainos, mįslės ir kita.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=246
L. Ivinskio užrašyta tautosaka.

PASTABOS: švietėjas, rašytojas, leksikografas

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal