Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=1593&back=home

VARDAS: Eduardas

PAVARDĖ: Volteris

TAUTYBĖ: latvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | ARCHEOLOGAS

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
KALBOTYRA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | MUZIEJININKAS

GIMIMO METAI: 1856-03-19

GIMIMO VIETA:

MIRTIES METAI: 1941-12-14

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Kaunas, m., , Kauno m. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

Kauno evangelikų kapinės; po kapinių likvidavimo kapo vieta nežinoma

BIOGRAFIJA:
Gimė latvių kilmės suvokietėjusio vaistininko šeimoje, 1875 m. baigė Rygos gubernijos gimnaziją, studijavo Leipcigo universitete kalbotyrą, slavų filologiją ir filosofiją, vėliau studijavo Tartu, Maskvos, Charkovo ir Peterburgo universitetuose. 1883 m. Peterburgo universitete apgynė filosofijos disertaciją, čia 1885–1917 m. buvo Slavistikos katedros privat. docentas, dėstė baltistikos kursus (mokėjo lietuvių kalbą). Nuo 1887 m. dirbo Mokslų Akademijos bibliotekininku, 1904 m. buvo paskirtas lietuviškų knygų cenzoriumi, 1907 m. tapo Lietuvių mokslo draugijos nariu ir jos bibliotekai paaukojo daugiau kaip 1000 knygų. 1918 m. apsigyveno Lietuvoje, 1920 m. tapo Valstybės archeologijos komisijos pirmininku, 1922 m. – Kauno universiteto profesoriumi ir Kauno miesto muziejaus direktoriumi. 1934 m. išėjo į pensiją. E. Volteris Lietuvoje rinko etnografinę ir archeologinę medžiagą, lietuvių kalbos tarmes. 1883-1889 m. vykdė ekspedicijas Mažojoje Lietuvoje, Žemaitijoje, Pietų Lietuvoje, Peterburge skaitė pranešimus apie savo keliones, spausdino straipsnius. Atsikėlęs į Lietuvą 1926–1932 m. tyrinėjo įvairius archeologinius paminklus, skelbė nedidelės apimties mokslo populiarinimo darbus. Paminėtina E. Volterio veikla paminklosaugos srityje: jis kūrė ir teikė Lietuvos Respublikos švietimo ministrui projektus, kaip saugoti kultūros paminklus. Nors E. Volterio archeologinis mokslinis indėlis nėra didelis, tačiau profesorius to meto Lietuvoje buvo vienas didžiausių muziejininkystės, kultūros paminklų apsaugos bei archeologijos plačiąja prasme autoritetų. Kasinėjo Alovės (Alytaus r.) senkapį, Punios šilo, Slabadėlės (Alytaus r.) pilkapynus (1888-1889 m.), Drucminų, Pamusių (Varėnos r.), Varliškių, Vievio (Trakų r.) pilkapynusi (1889 m.), Mickonių (Varėnos r.) pilkapyną (1909 m.), Pašušvio (Kėdainių r.) kapinyną (1926 m.), Guronių (Kaišiadorių r.) pilkapyną (1927 m.), Apuolės (Skuodo r.) piliakalnį ir kapinyną (1928–1930), Viešvilės (Jurbarko r.) kapinyną (1930 m.), Kauno pilį (Kaunas), Lapių (Kauno r.) senkapį, Dovainonių (Kaišiadorių r.) I ir II pilkapynus, žvalgė Smilgelių (Pasvalio r.) kapinyną, Lapių, Laumėnų akmens a. gyvenvietes, Šlienavos, Mazūrų kapinynus, Šilelio k. Gotesverderio piliavietę (visi Kauno r.) (1932 m.), Jazdaičių (Plungės r.) kapinyną (1933 m.)

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
BUŠMIENĖ, S. Eduardas Volteris. Bibliografija. Vilnius, 1973.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KISINAS, J. Prof. E. A. Volterio bibliografija // Tauta ir žodis. 1928, kn. 5, p. 361–385.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
NAGEVIČIUS, V. Prof. E. Volteris / V. Nagius-Nagevičius // Naujoji Lietuva. 1941 12 21, p. 2.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
PUZINAS, J. A. a. prof. E. A. Volteris / J. Pelaitis // Į laisvę. 1941 12 16, p. 4.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
PUZINAS, J. Prof. E. Volterio nuopelnas lietuvių kultūrai // Naujoji Lietuva. 1941 12 28, p. 3.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
TAUTAVIČIUS, A. Eduardas Volteris // Praeitis. Vilnius, 1992. T. 3, p. 257-258.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
TAUTAVIČIUS, A. Ar kasinėjo prof. E. Volteris Apuolės piliakalnį 1930 metais? // Baltų archeologija. 1995, Nr. 3 (6), p. 29.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
ZABIELA, G. E. Volterio archeologinė veikla Žemaitijoje // Žemaičių praeitis. Vilnius, 1993. T. 2, p. 71–77.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
ZABIELA, G. Eduardo Volterio darbas paminklų apsaugos srityje // Mūsų praeitis. 1993, sąs. 3, p. 122–132.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XIX a. pab. – XX a. pr. Eduardo Volterio Sintautų prp. užrašyta pasaka „Apė vieną studentą“.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Kulikauskas, P., Zabiela, G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999, p. 120–123, 195–198.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
BUŠMIENĖ, S. Eduardas Volteris. Bibliografija. Vilnius, 1973, p. 73–95 (II. Literatūra apie E. Volterį ir jo darbus).

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=143
Eduardo Volterio pristatymas – LMD I 90.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Žukauskaitė 2004

©: Adaptavimas Jurgita Žukauskaitė Lietuvos istorijos institutas

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal