Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=167&back=home

VARDAS: Kazys

PAVARDĖ: Pakalka

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

GIMIMO METAI: 1928

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Juodalaukis, k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Kazys Pakalka gimė 1928 m. sausio 1 d. Juodalaukio k., Ignalinos r. 1953 m. baigė Vilniaus u-tą. 1953–1957m. dėstė Vilniaus pedagoginiame i-te.1957–1960 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros i-to aspirantas, 1960–1993 – mokslinis darbuotojas. 1965 m. apgynė disertaciją „Pirmasis lietuvių kalbos žodynas (Konstantino Širvydo „Dictionarium trium linguarum“ 1629 m.)“: nustatė šio žodyno lenkiškosios dalies šaltinius, patikslino 1-ojo leidimo datą. Parengė spaudai Konstantino Sirvydo veikalus „Pirmasis lietuvių kalbos žodynas“ (1979) ir „Senasis Konstantino Sirvydo žodynas“ (1997). Paskelbė straipsnių iš leksikos istorijos, kalbos kultūros. K. Pakalka kartu su kitais rašė „Lietuvių kalbos žodyno“ VIII–XX t. tekstą. Už darbą prie Žodyno IX–XVI t. jam kartu su kitais paskirta 1996 m. Lietuvos Respublikos mokslo premija. Žodyno kartotekai užrašė apie 30 000 žodžių, daugiausia iš Daugėliškio apylinkių.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Kazys Pakalka: bibliografija, V., 2000.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Senasis Konstantino Sirvydo žodynas, 1997

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

PASTABOS: Kalbininkas, žodynininkas

Vaizdai(2)

Spausdinti

Atgal