Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=175&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Balčikonis

VARIANTAI:

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

GIMIMO METAI: 1885-03-24

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Ėriškiai, k., Upytės sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1969-02-05

MIRTIES VIETA:

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Ėriškiai, k., Upytės sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Juozas Balčikonis gimė 1885 m. kovo 24 d. Ėriškiuose, Panevėžio r. (mirė 1969 m. vasario 5 d. Vilniuje; palaidotas Ėriškiuose). 1905 m. baigė Panevėžio realinę gimnaziją, 1911 m. – Peterburgo universiteto slavistikos specialybę. Dirbo lietuviškų laikraščių redakcijoje Vilniuje, mokytojavo Vilniuje, Voroneže. 1918–20 m. buvo Panevėžio gimnazijos, 1920–1924 m. – Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. 1924–1931 m. dėstė Lietuvos universitete. 1944–1960 m. – Vilniaus universitete; 1944–1950 m. buvo Lietuvių kalbos katedros vedėjas. Nuo 1944 m. –profesorius, nuo 1946 m. – MA narys. J. Balčikonio veikla labai svarbi lietuvių leksikografijai. 1930 m. Švietimo ministerija Balčikonį paskyrė „Lietuvių kalbos žodyno“ redaktoriumi ir pavedė oragnizuoti jo leidimą. Perėmęs Kazimiero Būgos žodyno kartoteką, organizavo sistemišką žodžių rinkimą iš spausdintų ir rankraštinių lietuvių kalbos paminklų, žodžių rinkimą iš gyvosios kalbos. Iš savo gimtosios ir kitų tarmių užrašė keliolika tūkstančių žodžių LKŽ kartotekai. J. Balčikonis nustatė akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ pobūdį ir suredagavo I t. (1941), II t. (1947) ir iš dalies III t. Po LKŽ II-ojo tomo svarstymo dėl „ideologinių klaidų“ buvo pareikalauta pirmiausia dėti sakinius iš sovietinės literatūros ir periodinės spaudos. Nesutikęs su naujais žodyno redagavimo principais J. Balčikonis turėjo pasitraukti iš žodyno redakcijos. Buvo vienas iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (1954) redaktorių. Surinko ir išleido J. Jablonskio „Raštus“ (1932–1936), parašė straipsnių apie kalbininkus. Svarbus J. Balčikonio parengtas dainų rinkinys „Druskininkų dainos“ (1972). Išvertė į lietuvių kalbą daug pasakų, taip pat grožinės literatūros kūrinių. 1978–1982 m. išleisti J. Balčikonio „Rinktiniai raštai“ (sudarė Aldonas Pupkis), 1985 m. V. Vitkausko knygelė „Juozas Balčikonis“.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
BALČIKONIS J. Rinktiniai raštai, t. 1–2. Vilnius: Mokslas, 1978–1982.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
VITKAUSKAS V. Juozas Balčikonis. Kaunas: Šviesa, 1985.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

PASTABOS: Kalbininkas, žodynininkas

Vaizdai(3)

Spausdinti

Atgal