Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2140&back=home

VARDAS: Kostas

PAVARDĖ: Stiklius

VARIANTAI: K. Stiklas

Taip jį vadino Jonas Basanavičius.

VARIANTAI: Pamazgynietis

Slapyvardis

VARIANTAI: Liepuks

Slapyvardis

VARIANTAI: Liepukas

Slapyvardis

VARIANTAI: K. Stiklelis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XIX a. pab. – XX a. pr. rinko tautosaką. Daug jo užrašytos medžiagos saugoma LLTI Tautosakos rankraštyne bei mokslinėje bibliotekoje.

GIMIMO METAI: 1880-12-25

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Liepalotai, k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1962-11-24

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Krekenava, mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Krekenava, mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Gimė ūkininkų šeimoje (8 ha). Skaityti ir rašyti lietuviškai išmokė tėvas. Pamėgęs skaityti toliau lavinosi savarankiškai. Dar būdamas paauglys žiemomis, kai nereikėdavo ganyti, mokė jaunesnius brolius ir seseris, taip pat kaimynų vaikus. Susipažinęs su knygnešiais (Motiejumi Baltūsiu ir kt.) ir iš jų gavęs draudž. spaudos, vakarais skaitydavo suaugusiems. Pradėjo siųsti korespondencijas ir eilėraščius į Prūsijoje spausdinamus laikraščius. Pasirašinėdavo Stiklelio, Liepuko ir kt. slapyvardžiais. Ypač daug rašė į "Ūkininko" ir "Naujienų" laikraštį. Kartais "Naujienoms" pats vienas prirašydavo beveik visą numerį. Išleido daug populiarių knygelių, pvz., "Davatkų gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę dainos" (1903) ir kt. Savo apylinkėse rinko tautosaką ir siųsdavo J.Basanavičiui. Pats pradėjo parsigabenti iš Prūsijos ir platinti draudž. spaudą, taip pat ir atsišaukimus. Spaudą laikydavo metalinėje dėžėje, kurią slėpdavo tėviškėje kluone. Buvo Artojų draugijos vienos iš kuopelių Vilkaviškio rajone narys. Policija pradėjo įtarinėti ir sekti. Kunigai ir davatkos jo nemėgo už pajuokiančias daineles ir kantičkinių giesmių parodijas. 1902.1.30 sulaikytas Naumiesčio (dabar Kudirkos Naumiestis) muitinės užkardoje. Po tvarsčiais, kuriais buvo aprišęs kojos žaizdą, buvo pridėjęs lietuviškų laikraščių ("Saulė", "Saulėteka"). 1902.I.30-II.3 ir VIII.8-28 taikytas kardomasis areštas Kalvarijos kalėjime. Čia dar labiau atsinaujino nuo vaikystės negyjanti kojos žaizda, todėl buvo paleistas. Kurį laiką gyveno Vilniuje pas knygnešį V. Urbonavičių. Čia tuo metu gyveno ir nuo vaikystės pažįstamas knygnešys M. Baltūsis. Buvo jo arešto liudininkas. Trumpai pagyvenęs Peterburge į Lietuvą grįžo 1903 m. viduryje. Caro 1903 m. lapkričio mėn. 12 d. paliepimu jau buvo atiduotas 1 m. viešai policijos priežiūrai Liepalotuose. Dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose, platino socialdemokratinę spaudą. Vėliau dirbo spaustuvėse ir redakcijose, leido laikraštį "Šešupės bangos" (Marijampolėje), rašė knygeles. Žinomi 293 Kosto Stikliaus salpyvardžiai.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Benjaminas Kaluškevičius ir Ona Žemaitytė – Narkevičienė „ŠIMTAS KNYGNEŠIŲ“. V., Lietuvos knygnešio draugija, 1998 m.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Stiklius K. [Atsiminimai]. V, 1957

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
K. Stiklius. Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos (1903)

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama K. Stikliaus surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama P. Viriko surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama Kosto Stikliaus užrašyta tautosaka (Liepalotuose, Naumiesčio parapijoje).

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XIX a. pab. – XX a. pr. Kosto Stikliaus Paberžupyje, Naumiesčio paviete (dabar Kudirkos Naumiestis) užrašyta pasaka.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos XIX a. pab. – XX a. pr. K. Stikliaus Naumiesčio pav. užrašytos pasakos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=314
Nuorodoje – Kosto Stikliaus užrašyta pasaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=422
Nuorodoje – Kosto Stikliaus užrašyta pasaka (nr. 3).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius K. Stiklius susirašinėjo su dr. Jonu Basanavičiumi ir perduodavo jam savo surinktą tautosakinę medžiagą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2008

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal