Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2486&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Aidukaitis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Vaitkabaliai, Vilkaviškio pav., Suvalkų gub.

Dabartinė lokalizacija: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XIX a. pab. – XX a. pr. iš Aidukaičio užrašyta pasaka „Apė ubagą ir karalių“.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Pranas Aidukaitis Sūnus, užrašęs iš tėvo tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal