Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2498&back=home

VARDAS: Vincentas

PAVARDĖ: Bakutis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO PATEIKIMAS | FOLKLORO PATEIKĖJAS

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO METAI: 1828

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Serbentai, k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

GYVENAMOJI VIETA: Serbentų k., Reseinių pav., Kauno gub.

Dabartinė lokalizacija: Serbentai, k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Vincas Bakutis buvo Palendrių dvaro (Raseinių r.) darbininkas. Žinojo ir pateikė daug tautosakinės medžiagos. Kadangi V. Bakutis sunkiai rašė, jo surinktą ir pateiktą medžiagą perrašydavo M. Davainis-Silvestraitis.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=359
Nuorodoje – Vinco Bakučio užrašyta tautosaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=585
Nuorodoje – V. Bakučio užrašytos dainos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=404
Nuorodoje – V. Bakučio užrašytos giesmės.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Eduardas Volteris XIX a. pab. iš Vinco Bakučio užrašė tautosaką.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Mečislovas Davainis-Silvestraitis Vincas Bakutis buvo M. Davainio-Silvestraičio pagalbininkas renkant tautosaką (XIX a. pab.).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2008

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal