Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=253&back=home

VARDAS: Bronė

PAVARDĖ: Kazlauskienė

VARIANTAI: Bronė Valiulytė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO TYRIMAI | FOLKLORO TYRINĖTOJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO SKELBIMAS | FOLKLORO SKELBĖJAI

GIMIMO METAI: 1920-01-10

GIMIMO VIETA: Kuktiškės, Kuktiškių vls., Utenos aps.

Dabartinė lokalizacija: Kuktiškės, mstl., Kuktiškių sen., Utenos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 2001-11-17

MIRTIES VIETA: Vilnius

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA: Vilnius, Karveliškių kapinės

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Mokėsi Kuktiškių pradžios mokykloje, Utenos gimnazijoje, nuo 1938 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete prancūzų kalbą, 1941–1946 – lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Mokytojavo Dusetų, Zarasų, Vilniaus muzikos mokyklose, dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. 1945–1989 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Su kolegomis sukūrė lietuvių liaudies dainų klasifikavimo sistemą, šia tema 1969 m. apgynė disertaciją. Spaudai paruošė daugelį akademinių tautosakos leidinių, pati rinko tautosaką, konsultavo tautosakos rinkėjus ir tyrinėtojus.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KAZLAUSKIENĖ, Bronė. Vestuvinės dainos jaunosios pusėje. V., 1976.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KAZLAUSKIENĖ, Bronė. Vestuvinės dainos jaunojo pusėje. V., 1977.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
JOKIMAITIENĖ, Pranė; KAZLAUSKIENĖ, Bronė. Istorinės-socialinės dainos. V., 1980.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Simonas Daukantas. Žemaičių tautosaka, 1 t. Dainos. Parengė Vytautas Jurgutis ir Bronė Kazlauskienė. V., 1983.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Kazlauskas Jono Kazlausko žmona

STRAIPSNIO AUTORIUS: Povilas Krikščiūnas 2004

©: Sukūrimas Povilas Krikščiūnas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal