Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2686&back=home

VARDAS: Kazys

PAVARDĖ: Aglinskas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XIX a. pab. – XX a. pr. Garliavoje užrašė dainas. Tautosakos rinkinys saugomas LLTI Tautosakos archyve (LMD I 4).

GIMIMO METAI: 1851-10-21

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Girininkai, k. dal., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Garliava, m., , Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1924-08-25

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Garliava, m., , Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

PALAIDOJIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Jonučiai II, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

Nors K. Aglinsko kapas nerastas, manoma, kad jis palaidotas Jonučių kapinėse.

BIOGRAFIJA:
Vaistininkas, knygnešys, tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas, vienas iš „Aušros“ steigėjų. Kazys Aglinskas gimė 1851 metais Girininkų kaime, Kauno apskrityje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, ten baigė 5 klases. Nepaklusęs tėvui norui, kad sūnus taptu kunigu, išvažiavo į Maskvą ir įsidarbino mokiniu Ferreino vaistinėje. Išlaikęs vaistininko padėjėjo egzaminus, išvyko į Peterburgą. Po dvejų metų grįžo į Maskvą ir įstojo į universiteto Farmacijos skyrių. Studijų metais susipažino su Jonu Basanavičiumi. Jų draugystė nenutrūko iki pat K. Aglinsko mirties. Kartu jie įsteigė pirmąjį Maskvoje lietuvių studentų ratelį, rūpinosi lietuviška spauda, čia kilo jų sumanymas įsteigti „Aušrą“. Baigęs universitetą grįžo į Lietuvą. 1884 m. grįžo į Lietuvą, o 1885 metais Garliavoje atidarė vaistinę. Ten kartu su žmona organizavo draudžiamų lietuviškų raštų gabenimą iš Rytų Prūsijos ir platinimą. Rūpinosi knygnešiais. Pas K. Aglinską buvo kairiosios Nemuno pusės lietuviškų knygų gabenimo punktas. Po Didžiojo Vilniaus seimo pas jį slapstėsi daktaras Jonas Basanavičius. K. Aglinskio vadovaujamam literatų rateliui priklausė J. Andziulaitis-Kalnėnas, J. Mačys-Kėkštas, K.Sakalauskas-Vanagėlis. Pats K. Aglinskas finansiškai padėdavo besikuriančioms lietuviškoms organizacijoms. 1907 m. jis tapo Lietuvos mokslo draugijos nariu, padovanojo 34 tomus knygų. Prasidėjus I pasauliniam karui jis 1915 m. pasitraukė Rusijon, gyveno Voroneže ir Gluškove. 1918 m. K. Aglinskas grįžo į Lietuvą, atnaujino savo vaistinę, vėl užsiėmė visuomenine veikla. Kazys Aglinskas mirė 1924 metais rugpjūčio 25 dieną Garliavoje.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.spaudos.lt/DBaze/Straipsniai/Frames.htm?30

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2HYwnmHLpHQJ:www.arzinai.lt/papasakokite-apie-knygnesi-kazi-aglinska+aglinskas+Kazys&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&lr=lang_en|lang_lt&source=www.google.lt

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/archyvodb/
K. Aglinsko pristatymas LMD I 4.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius Vienas iš artimiausių K. Aglinkso draugų ir bendražygių.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal