Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2687&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Slavickienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1912 m. K. Narkevičiui padainavo apie 40 dainų. Jos saugomos LLTI Tautosakos archyve (LMD I 18).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Santakos k., Kalvarijos apyl., Raudenio vls., Suvalkų gub.

Dabartinė lokalizacija: Santaka, k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=95
Slavickienės pristatymas – LMD I 18.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=8004
Slavickienės pristatymas – LMD I 749 (1).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Konstantinas Narkevičius 1912 m. iš Slavickienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal