Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2689&back=home

VARDAS: Stasys

PAVARDĖ: Brašiškis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
St. Brašiškis XX a. pr. Joniškio iš Šiaulių rajonuose rinko tautosaką. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyvo rankraštyne (LMD I 5, LMD I 149, LMD I 234, LMD I 697, LMD I 1058).

GIMIMO METAI: 1896-02-07

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Verškuliai, k., Kepalių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1989-10-06

MIRTIES VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Radijo mechanikas, bibliotekininkas, pedagogas, kraštotyrininkas, tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. vasario 7 d. Verškulių kaime (Joniškio rajonas). Mokėsi Rėzeknės pradžios mokykloje, 1907–1915 m. Šiaulių gimnazijoje, vėliau studijavo Leipcige, Kauno universitete (1928-1931). 1922-1926 m. dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje. Buvo Šiauliuose įsteigęs radijo laboratoriją. 1950-1963 m. buvo Lietuvos MA bibliotekos direktorius. Kraštotyra susidomėjo besimokydamas Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1922 m. su kitais rūpinosi „Kultūros” bendrovės, „Aušros” muziejaus įkūrimu (1923), organizavo kraštotyros ekspedicijas, kasinėjo senkapius, rinko senus dokumentus, etnografinę medžiagą, tautosaką. Savo sukauptą kolekciją padovanojo muziejams. S. Brašiškis – Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys (1964), Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas (1965).

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.joniskis.rvb.lt/Izymus_Joniskieciai/brasiskis_stasys.htm

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Bra%C5%A1i%C5%A1kis

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=280
Nuorodoje – St. Brašiškio užrašytos dainos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=11288
Nuorodoje – St. Brašiškio užrašyta įvairi tautosaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=8057
Nuorodoje – St. Brašiškio užrašytos mįslės, patarlės ir priežodžiai.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=12957
Nuorodoje – St. Brašiškio užrašyta įvairi tautosaka.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal