Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2705&back=home

VARDAS: Petras

PAVARDĖ: Veblauskis

VARIANTAI: Girios Mylimasis

Slapyvardis

VARIANTAI: P. A. Veblauskis

VARIANTAI: Veblauskas

VARIANTAI: P. Nelaisvis

Slapyvardis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
P. Veblauskis XX a. pradžioje Dargužių kaime (Pakruojo r.) ir Šiaulių mieste rinko tautosaką. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 20 a, b; LMD I 96; LMD I 252).

GIMIMO AMŽIUS: 19

Spėjama, kad P. Veblauskis gimė 19 a. pab., nes 1911 m. mokėsi Šiaulių gimnazijos V klasėje.

GIMIMO VIETA: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav.

Dabartinė lokalizacija: Dargužiai, vs., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

GYVENAMOJI VIETA: Šiauliai, Užbažnytinė g., Noreikos n.

Dabartinė lokalizacija: Šiauliai, m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

Žinoma, kad 1911 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=102
Petro Veblauskio pristatymas – LMD I 20 a, b.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=256
Petro Veblauskio pristatymas – LMD I 252.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=159
Petro Veblauskio pristatymas – LMD I 96.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal