Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2707&back=home

VARDAS: Barbora

PAVARDĖ: Ciūnelienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1912 m. K. Gudeliui padainavo 23 dainas. Jos pateikta medžiaga saugoma LLTI, Tautosakos archyvo rankraštyne (LMD I 7).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Krėtonįs (sodžius), Vilniaus gub., Svėnčionių apskr.

Dabartinė lokalizacija: Kretuonys, k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
„Barbora Ciūnelienė, 40 metų, prasto ūkininko, nemokanti rašyti, duktė.“ (Pagal LMD I 7).

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/archyvodb/
B. Ciūnelienės pristatymas LMD I 7 (1).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: K. Gudelis 1912 m. iš B. Ciūnelienės užrašė tautosaką. Apie ją K. Gudelis rašo: „Dainas aš stengiaus užrašyti teip, kaip jos buvo dainojamos. Nekurios iš jųjų, rodos nepilnos, ir pati giedotoja prisipažino nekuriose vietose pamiršusi, beta aš užrašiau žodis žodin tiktai tą, ką ji skaitė už tikriausią.“ (Pagal LMD I 7).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal