Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2712&back=home

VARDAS: Ona

PAVARDĖ: Veblauskienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
1911 m. O. Veblauskienė Petrui Veblauskiui padainavo keletą dainų. Dainų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 20 a, b).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Dargužių sodžius, Lygumų parapija, Šiaulių pav.

Dabartinė lokalizacija: Dargužiai, k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=102
Onos Veblauskienės pristatymas – LMD I 20 a, b (14).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Petras Veblauskis 1911 m. iš O. Veblauskienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal