Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2713&back=home

VARDAS: Kazimieras

PAVARDĖ: Juodvalkis

VARIANTAI: K. Žodvalkis

Mokiniai, perrašydami K. Juodvalkio užrašytą tautosakinę medžiagą, neteisingai užrašė jo pavardę: K. Žodvalkis (LMD I 29).

VARIANTAI: Kazimiaras Jodvalkis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. pr. Ignalinos krašte rinko tautosaką. K. Juodvalkio užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyvo rankraštyne (LMD I 8, LMD I 29).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Ignalina, m., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/archyvodb/
K. Juodvalkio pristatymas – LMD I 8, LMD I 29.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal