Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2714&back=home

VARDAS: Kostas

PAVARDĖ: Kalinauskas

VARIANTAI: Vytautos Ainis

Pseudonimas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XIX a. pab. – XX a. pr. Punsko prp., Suvalkų gub. rinko tautosaką.

GIMIMO AMŽIUS: 19

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/archyvodb/?veiksmas=paieska
K. Kalinausko pristatymas – LMD I 21.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: R. Kalinauskienė Tautosakos pateikėja

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: O. Koleinykienė Tautosakos pateikėja

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal