Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2731&back=home&back=home

VARDAS: Vincas

PAVARDĖ: Muraška

VARIANTAI: Barsukas

Spėjama, kad tai V. Muraškos slapyvardis.

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS
1912 m. Kudirkos Naumiesčio apylinkėse užrašė tautosaką.

GIMIMO AMŽIUS: 19

XIX a. pab. (1912 m. V. Muraška buvo Veiverių mokytojų seminarijos mokinys).

GYVENAMOJI VIETA: Naumiestis, Suvalkų rėdyba

Dabartinė lokalizacija: Kudirkos Naumiestis, sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

Tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta. Žinoma, kad tautosaką rinko Kudirkos Naumiesčio apylinkėse.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=112
Vinco Muraškos pristatymas – LMD I 39.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Barsukas Gali būti, kad Barsukas ir V. Muraška yra tas pats asmuo.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal