Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2732&back=home&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Barsukas

VARIANTAI: Vincas Muraška

Spėjama, kad Barsukas buvo V. Muraškos slapyvardis.

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Naumiesčio aps., Suvalkų rėd. (gub.)

Dabartinė lokalizacija: Kudirkos Naumiestis, sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

Tiksli gyvenamoji vieta nenurodyta.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=112
Barsuko pristatymas – LMD I 39 (1-2).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Vincas Muraška Gali būti, kad Barsukas ir V. Muraška yra tas pats asmuo.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal