Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2737&back=home

VARDAS: Juozapas

PAVARDĖ: Grauželis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
J. Grauželis 20 a. I pusėje rinko tautosaką Ročkių apyl. (Lazdijų raj.). Užrašyta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 50, LMD I 103, LMD I 147).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Ročkų kaimas, Seirijų pav., Suvalkų gub.

Dabartinė lokalizacija: Ročkiai, k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=110
J. Grauželio pristatymas – LMD I 50.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=252
J. Grauželio pristatymas – LMD I 147.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=215
J. Grauželio pristatymas – LMD I 103.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal