Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2761&back=home

VARDAS: Vaclovas

PAVARDĖ: Raginis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
V. Raginis 1927 m. Janionių k. (Ivanėnų k.), Naujojo Daugeliškio apyl. Ignalinos r. užrašė dainas. Surinkta medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Tautosakos archyve (LMD I 44).

GIMIMO AMŽIUS: 19 - 20

XIX a. pab. – XX a. pr.

GYVENAMOJI VIETA: Ivanėnai, Daugeliškio prp., Švenčionių aps.

Dabartinė lokalizacija: Janionys, k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr., Lietuvos Respublika

Janionių k. anksčiau vadinosi Ivanėnų k.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=133
Vaclovo Raginio pristatymas – LMD I 44 (2).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: M. Raginis 1927 m. kartu užrašė ir sudarė dainų rinkinį.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal