Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2811&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Norus (sūnus)

VARIANTAI: Norukas

Mažybinė forma

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
1905 m. Norus Riečių kaime (Marijampolės r.) užrašė keletą pasakų. Jų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 102, LMD I 496, LMD I 497).

GIMIMO AMŽIUS: 19

XIX a. pab.

GYVENAMOJI VIETA: Riečiai, Daukšių parapija

Dabartinė lokalizacija: Riečiai, k., Gudelių sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XX a. pr. Noruko užrašyta pasaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=174
Noraus pristatymas – LMD I 102.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=732
Noraus pristatymas – LMD I 496.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=733
Noraus pristatymas – LMD I 497.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis Perdavė Jonui Basanavičiui Noraus užrašytą tautosakinę medžiagą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal