Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2876&back=home&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Lazauskas

VARIANTAI: Juozas Lazauckutis

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
Juozas Lazauskas 1904-1905 m.Marijampolės rajone rinko tautosaka. Jo užrašyta medžiaga saugoma LLTI tautosakos rankraštyne (LMD I 113, LMD I 114, LMD I 115, LMD I 319, LMD I 602).

GIMIMO METAI: 1890

Juozo Lazausko užrašytame tautosakos rinkinyje (LMD I 113) yra kito asmens rašyta pastaba, kad J. Lazauskui 1904 m. buvo 14 m.

GYVENAMOJI VIETA: Daukšiai

Dabartinė lokalizacija: Daukšiai, mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje skelbiamos 1905 ir 1915 m. Juozo Lazausko užrašytos laidotuvių raudos.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=226
Juozo Lazausko pristatymas – LMD I 113.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=227
Juozo Lazausko pristatymas – LMD I 114.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=228
Juozo Lazausko pristatymas – LMD I 115.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=531
Juozo Lazausko pristatymas – LMD I 319.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=713
Juozo Lazausko pristatymas – LMD I 602.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis Perdavė Jonui Basanavičiui J. Lazausko užrašytą tautosakinę medžiagą.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2009

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal