Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2888&back=home&back=home&back=home

VARDAS:

PAVARDĖ: Narvydienė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Trumpaičių kaimas, Skaizgirio apielinkes, Žagares valščiaus, Šiaulių apskričio

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje skelbiamos XX a. pr. iš Narvydienės užrašytos laidotuvių raudos.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Julijonas Narvydas Užrašė iš Narvydienės laidotuvių raudas. Spėjama, kad juos siejo giminystės ryšiai.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2009

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal