Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2901&back=home

VARDAS: Feliksas

PAVARDĖ: Narvydas

VARIANTAI: Peliksas Narvydas

Tarminė forma

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Trumpaičių k., Skaizgirio apielinkes, Žagares valščiaus, Šiaulų apskričio

Dabartinė lokalizacija: Trumpaičiai, k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje skelbiamos XX a. pr. Felikso Narvydo perrašytos laidotuvių raudos.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Julijonas Narvydas užrašė laidotuvių raudas, o jo brolis Feliksas Narvydas perrašė jas dailyraščiu ir perdavė Matui Slančiauskui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2009

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal