Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3057&back=home

VARDAS: Rožė

PAVARDĖ: Kaziukonienė

VARIANTAI: Rože Kaziukonene

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI
R. Kaziukonienė 1896 m. M. Davainiui-Silvestraičiui padainavo keletą dainų. Jos pateikta medžiaga saugoma LLTI Tautosakos archyve (LMD I 14, LMD 480).

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Pučkornės k., Valkenykų par.

Dabartinė lokalizacija: Pūčkornės, k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://archyvas.llti.lt/archyvodb/?veiksmas=paieska
R. Kaziukonienės pristatymas – LMD I 14, LMD I 480.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Mečislovas Davainis-Silvestraitis 1896 m. iš R. Kaziukonienės užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2011

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal