Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3125&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Žiugžda

VARIANTAI: Jūzapas Žiugžda

VARIANTAI: Juozas Žugždukas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
XX a. pr. Plynių kaime (Marikampolės r.) rinko pasakas. J. Žiugždos užršayta tautosaka saugoma LLTI Tautosakos rankraštyne (LMD I 118, LMD I 126, LMD I 495).

GIMIMO AMŽIUS: 19

XIX a. pab.

GYVENAMOJI VIETA: Kaimo Plynių

Dabartinė lokalizacija: Plyniai, k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

LMD I 126 rinkinio pirmoje dalyje rašoma, kad Juozapas Žiugžda yra iš Plynių kaimo, kitoje dalyje – iš Geležinių k.

GYVENAMOJI VIETA: Geležinių k., Daukšių prp.

Dabartinė lokalizacija: Geležiniai, k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Gali būti, kad Juozas Žiugžda ir kalbininkas, istorikas Juozas Žiugžda yra tas pats asmuo.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama 1906 m. J. Žiugždos Plynių kaime užrašyta pasaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=232
Juozo Žiugždos pristatymas – LMD I 118.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=289
Juozo Žiugždos pristatymas – LMD I 126.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=731
Juozo Žiugždos pristatymas – LMD I 495.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis Perėmė J. Žiugždos užrašytą tautosakinę medžiagą ir perdavė Jonui Basanavičiui į LMD fondus.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal