Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3126&back=home&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Grabauskas

VARIANTAI: Grabauckutis

Tarminė forma

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI
1905 m. Juozas Grabauskas Daukšių k. (Marijampolės r.) užrašė nemažą pluoštą pasakų. Jų tekstai saugomi LLTI Tautosakos archyve (LMD I 127, LMD I 493).

GIMIMO AMŽIUS: 19

1905 m. Juozas Grabauskas ėjo 13 metus.

GYVENAMOJI VIETA: Daukšiai

Dabartinė lokalizacija: Daukšiai, mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama 1905 m. Grabausko Daukšiuose užrašyta pasaka.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=290
J. Grabausko pristatymas – LMD I 127.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=729
J. Grabausko pristatymas – LMD I 493.

RYŠYS SU INTERNETO PUSLAPIAIS: http://www.tautosakos-rankrastynas.lt/result.php?id=268
J. Grabausko pristatymas – LMD I 257 (107).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis Marijampolės gimnazijos mokytojas,perėmęs iš J. Grabausko tautosakinę medžiagą ir perdavęs Jonui Basanavičiui į LMD fondus.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal