Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3128&back=home

VARDAS: Juozas

PAVARDĖ: Juranas

VARIANTAI: Jurano Juzas

VARIANTAI: Jureniokas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA: Puodžiukiškių k., Ukmergės pav., Kauno gub.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XX a. pr. Juozo Jurenio Zagorskiui pasekta pasaka „Drąsus siuvėjas“.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Antanas Zagorskis XX a. pr. iš J. Jurenioko užrašė tautosaką.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal