Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=3129&back=home

VARDAS: Antanas

PAVARDĖ: Zagorskis

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS | FOLKLORO RINKĖJAI

GIMIMO AMŽIUS: 19

GYVENAMOJI VIETA:

Zagorskio gyvenamoji vieta neidentifikuota. Žinoma, kad jis XX a. pr. iš Juozo Jurenioko, gyvenančio Puodžiukiškių k., Ukmergės pav., Kauno gub., užrašė tautosaką.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiama XX a. pr. Zagorskio iš Juozo Jurenioko užrašyta pasaka „Drąsus siuvėjas“.

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Totoraitis Perėmė iš Zagorskio užrašytą tautosakinę medžiagą ir perdavė Jonui Basanavičiui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2010

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal